EAD
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Rotačné objemové

Odvetvie:
Strojárstvo , Energetika

Oblasť použitia:
Oleje , Samomazné kvapaliny

Prietok min: 15.60 l/min
Prietok max: 1372.20 l/min
Tlak Výška min: 0.00 bar
Tlak Výška max: 10.00 bar
Výkon: 52.30 kW
Teplota média: 80.00 °C

EAD

Trojvretenové čerpadlá EAB a EAD sú určené na tlakovú dopravu čistých olejov v rôznych mazacích, chladiacich či nízkotlakových olejových hydraulických systémoch strojov a zariadení. Môžu dopravovať aj iné samomazné nekorozívne látky bez mechanických nečistôt. Uplatňujú sa hlavne pri prevodových skriniach, dieselmotoroch, parných turbínach, kompresoroch, obrábacích strojoch apod. Maximálna teplota čerpanej kvapaliny 80°C, kinematická viskozita čerpanej kvapaliny v rozsahu 21,5 - 385 mm^2/s.