ZUS

Konštrukcia:
Rotačné objemové

Odvetvie:
Chémia , Strojárstvo , Cukrovary , Energetika

Oblasť použitia:
Viskóznou kvapaliny , Oleje , Samomazné kvapaliny

Prietok min: 0.00 l/min
Prietok max: 630.00 l/min
Tlak Výška min: 0.00 bar
Tlak Výška max: 5.00 bar
Výkon: 18.00 kW
Teplota média: 100.00 °C

ZUS

Zubové čerpadlá typu ZUS sú určené na dopravu viskóznych a zahustených kvapalín s mazacou schopnosťou do teploty 100°C a pri dopravných tlakoch do 0,5 MPa, ktoré však neobsahujú pevné prímesy a iné mechanické nečistoty (ako piesok, popolček, kryštáliky, apod.). Používajú sa s výhodou na čerpanie širokého sortimentu viskóznych kvapalín a látok v chemických, petrochemických a iných prevádzkach - ako olejov, dechtu s fenolovou vodou, vodného skla, lakov, mydla, glejov, tukov, atď. S výhodou, vďaka svojim nízkym otáčkam, sa používajú v cukrovarníctve na čerpanie melás a sirupov.