about company title

sigma
Naša spoločnosť pokrýva v uvedených komoditách potreby tuzemského trhu a čerpadlá vyváža okrem iného do európskych krajín, krajín bývalého ZSSR, Ázie a oblastí stredného a blízkeho východu. Na vyrábané čerpadlá zabezpečujeme výjazdovú servisnú činnosť a uvádzanie čerpadiel do prevádzky, pri starších typoch čerpadiel vykonávame ich generálne opravy. Zavádzaním nových technológií vo výrobe a používaním najmodernejších programov v oblasti konštrukcie čerpadiel, vychádzame v ústrety novým trendom vo výrobe čerpadiel.
Disponujeme tímom vysoko kvalifikovaných robotníkov a technikov, ktorí zásadným spôsobom ovplyvňujú technickú úroveň a kvalitu našich výrobkov a šíria vo svete dobré meno značky SIGMA. Spoločnosť má vybudovaný systém kvality podľa normy EN ISO 9001:2008, ktorý je certifikovaný certifikačnou spoločnosťou TÜV NORD. Na základe aktívnej spolupráce so svojimi dodávateľmi, odberateľmi a spoločnosťou TÜV NORD vybudovaný systém kvality naďalej zdokonaľujeme a rozvíjame.

DODÁVKY NAŠICH ČERPADIEL SMERUJEME HLAVNE DO OBLASTÍ:

- Potravinárstva
- Chémie
- Petrochémie
- Hutníctva
- Ťažkého strojárenstva
- Ťažby surovín

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať čo najkomplexnejšie služby v najkratších možných termínoch a v špičkovej kvalite.

Tradícia výroby čerpadiel v Hraniciach na Morave sa datuje od roku 1883. Podnik sa preslávil hlavne výrobou veterných motorov ako zdroja pohonu čerpadiel a dodávkami napájadiel a čerpadiel do oblasti poľnohospodárstva.

Zakladateľ výroby čerpadiel v Hraniciach na Morave Antonín Kunz bol podnikavý a v krátkej dobe doviedol svoj podnik PRVNÍ MORAVSKÁ TOVÁRNA NA VODOVODY A PUMPY medzi popredné firmy u nás. Veľmi významnú činnosť podnik rozvíjal v oblasti stavby vodovodov v obciach a mestách po celom území vtedajšieho Rakúsko-Uhorska, ako Cisársky a kráľovský dvorný dodávateľ.

Po smrti zakladateľa Antonína Kunza došlo v roku 1912 k zmene vlastníckej formy a podnik sa stal akciovou spoločnosťou. Povojnové obdobie prinieslo výrazný rozvoj podniku, ktorý sa stáva súčasťou zoskupenia výrobcov čerpadiel a armatúr v koncerne SIGMA. Čerpadlá z Hraníc sa tak stávajú súčasťou prevádzkových zariadení v mnohých odvetviach a oboroch ako u nás, tak v zahraničí.