D-NTV

Konstrukce:
Odstředivá čerpadla

Odvětví:
Rozvody tepla

ZJISTĚTE DOSTUPNOST NA
E-SHOPU


Průtok min: 0.50 l/sec
Průtok max: 20.00 l/sec
Tlak Výška min: 0.80 m
Tlak Výška max: 11.00 m
Výkon: 1.00 kW
Teplota média: 110.00 °C

D-NTV

Čerpadla jsou určena k nucenému oběhu vody v nízkotlakých teplovodních soustavách ústředního topení v rodinných domech, školách a dalších ubytovacích zařízeních. Čerpadla jsou monobloková, bezucpávková, s elektromotorem chlazeným čerpanou kapalinou.Čerpadla jsou řešena dvěma hydraulickými a motorovými jednotkami s dvoustupňovou regulací, umístěnými v jednom čerpadlovém tělese. Podrobné informace k technickým parametrů jsou uvedeny v prospektu.