about company title

sigma
Naše společnost pokrývá v uvedených komoditách potřeby tuzemského trhu a čerpadla vyváží mimo jiné do evropských zemí, zemí bývalého SSSR, Asie a oblastí středního a blízkého východu. Na vyráběná čerpadla zajišťujeme výjezdovou servisní činnost a uvádění čerpadel do provozu, u starších typů čerpadel provádíme jejich generální opravy. Zaváděním nových technologií ve výrobě a používáním nejmodernějších programů v oblasti konstrukce čerpadel, vycházíme vstříc novým trendům ve výrobě čerpadel.
Disponujeme týmem vysoce kvalifikovaných dělníků a techniků, kteří zásadním způsobem ovlivňují technickou úroveň a kvalitu našich výrobků a šíří ve světě dobré jméno značky SIGMA. Společnost má vybudovaný systém kvality dle normy EN ISO 9001:2015, jež je certifikovaný certifikační společností TÜV NORD. Na základě aktivní spolupráce se svými dodavateli, odběrateli a společností TÜV NORD vybudovaný systém kvality nadále zdokonalujeme a rozvíjíme.


DODÁVKY NAŠICH ČERPADEL SMĚŘUJEME ZEJMÉNA DO OBLASTÍ:

- Potravinářství
- Chemie
- Petrochemie
- Hutnictví
- Těžkého strojírenství
- Těžba surovin

Cílem naší společnosti je poskytovat co nejkomplexnější služby v nejkratších možných termínech a ve špičkové kvalitě.

Tradice výroby čerpadel v Hranicích na Moravě se datuje od roku 1883. Podnik proslul zejména výrobou větrných motorů jako zdroje pohonu čerpadel a dodávkami napájedel a čerpadel do oblasti zemědělství.

Zakladatel výroby čerpadel v Hranicích na Moravě Antonín Kunz byl podnikavý a v krátké době dovedl svůj podnik PRVNÍ MORAVSKÁ TOVÁRNA NA VODOVODY A PUMPY mezi přední firmy u nás. Velmi významnou činnost podnik rozvíjel v oblasti stavby vodovodů v obcích a městech po celém území tehdejšího Rakousko-Uherska, jako Císařský a královský dvorní dodavatel.

Po smrti zakladatele Antonína Kunze došlo v roce 1912 ke změně vlastnické formy a podnik se stal akciovou společností.Poválečné období přineslo výrazný rozvoj podniku, který se stává součástí seskupení výrobců čerpadel a armatur v koncernu SIGMA. Čerpadla z Hranic se tak stávají součástí provozních zařízení v mnoha odvětvích a oborech jak u nás, tak v zahraničí.