EAD
Ke stažení:

Konstrukce:
Rotační objemová

Odvětví:
Strojírenství , Energetika

Oblast použití:
Oleje , Samomazné kapaliny

Průtok min: 15.60 l/min
Průtok max: 1372.20 l/min
Tlak Výška min: 0.00 bar
Tlak Výška max: 10.00 bar
Výkon: 52.30 kW
Teplota média: 80.00 °C

EAD

Třívřetenová čerpadla EAB a EAD jsou určena k tlakové dopravě čistých olejů v různých mazacích, chladicích či nízkotlakých olejových hydraulických systémech strojů a zařízení. Mohou dopravovat i jiné samomazné nekorozivní látky bez mechanických nečistot. Uplatňují se zejména u převodových skříní, dieselmotorů, parních turbin, kompresorů, obráběcích strojů apod. Maximální teplota čerpané kapaliny 80°C, kinematická viskozita čerpané kapaliny v rozsahu 21,5 - 385 mm^2/s