HA-240/320

Konstrukce:
Čerpací soustrojí

Odvětví:
Těžba surovin , Strojírenství

Oblast použití:
Dodávka tlakové vodní emulze

Průtok min: 228.00 l/min
Průtok max: 238.00 l/min
Tlak Výška min: 260.00 bar
Tlak Výška max: 320.00 bar
Výkon: 132.00 kW
Teplota média: 60.00 °C

HA-240/320

Hydraulický agregát HA 240/320 je zdrojem tlakové kapaliny pro mechanizované posuvné výztuže používané v hlubinných uhelných dolech. Svou konstrukcí náleží do skupiny zařízení I,kategorie M2 dle nařízení vlády č. 23/2003 Sb. Pracuje v prostorách, kde vzniká ohrožení metanem nebo hořlavým prachem. Jako pracovní kapalina se používá vodní emulze s obsahem 0,5 až 4% hydraulické kapaliny nebo minerálního oleje o max.teplotě 60°C s předepsanou filtrací 0.063mm.