HC
Ke stažení:

Konstrukce:
Čerpací soustrojí

Odvětví:
Těžba surovin

Oblast použití:
Čistá voda , Hydročištění

Průtok min: 20.00 l/min
Průtok max: 232.00 l/min
Tlak Výška min: 60.00 bar
Tlak Výška max: 1200.00 bar
Výkon: 200.00 kW
Teplota média: 50.00 °C

HC

Hydročističe jsou určeny pro efektivní odstraňování inkrustací nebo jiných nečistot ulpívajících na vnitřních a vnějších stěnách nádrží, povrchu lodí, na letištních plochách, k čistění odlitků a podobně pomocí vysokotlakého vodního paprsku.Ve stavebnictví jsou vhodné především pro využití při sanacích silničních a železničních mostů, vozovek, chladicích věží. V chemickém průmyslu jsou využívány např. pro čistění potrubních systémů, výměníků a kotlů. V zemědělství je možnost využití při čistění drenážních sítí a mytí pracovní techniky. V komunálních službách se hydročističe uplatňují při čistění kanalizačních sítí.