RP-32
Ke stažení:

Konstrukce:
Ostatní

Odvětví:
Těžba surovin

Oblast použití:
Surová ropa

Průtok min: 0.00 l/min
Průtok max: 166.00 l/min
Tlak Výška min: 0.00 bar
Tlak Výška max: 250.00 bar
Výkon: 0.00 kW
Teplota média: 60.00 °C

RP-32

Regulátor průtoku RP 32 je určen k udržování konstantní, nastavené hodnoty průtoku média bez ohledu na změny tlakových poměrů na vstupu nebo výstupu regulátoru. Typickou pracovní kapalinou je upravená surová ropa s obsahem vody do 25%, sirovodíku do 0,01 g/l a mechanických nečistot o maximální velikosti 0.025 mm, v rozmezí teplot +5 °C až +60 °C.