ZOL
Ke stažení:

Konstrukce:
Rotační objemová

Odvětví:
Chemie , Strojírenství , Energetika

Oblast použití:
Oleje , Samomazné kapaliny

Průtok min: 1.98 l/min
Průtok max: 160.00 l/min
Tlak Výška min: 0.00 bar
Tlak Výška max: 25.00 bar
Výkon: 10.00 kW
Teplota média: 80.00 °C

ZOL

Zubová monobloková čerpadla ZOL jsou určena na dopravu olejů a jiných chemicky neaktivních kapalin a látek s mazací schopností bez mechanických nečistot. Používají se v mazacích a chladících systémech strojů a mechanismů, případně v hydraulických systémech, nebo také jako přečerpávací soustrojí pro všeobecné použití. Zubová čerpadla ZTL jsou určena na dopravu rychleji tuhnoucích, viskózních látek, které vyžadují ohřev pro jejich udržení v tekutém, čerpatelném stavu. Vhodné je jejich využití pro čerpání například mýdel, tuků a asfaltových emulzí. Maximální teplota čerpané kapaliny 130°C, kinematická viskozita čerpané kapaliny v rozsahu 21 - 228 mm^2/s.