ZOP
Ke stažení:

Konstrukce:
Rotační objemová

Odvětví:
Chemie , Strojírenství , Energetika

Oblast použití:
Oleje , Samomazné kapaliny

Průtok min: 1.98 l/min
Průtok max: 1047.00 l/min
Tlak Výška min: 0.00 bar
Tlak Výška max: 25.00 bar
Výkon: 30.00 kW
Teplota média: 80.00 °C

ZOP

Zubová čerpadla této řady jsou obecně určena na dopravu olejů a jiných viskózních kapalin a látek s mazací schopností bez mechanických nečistot. Vhodné je jejich využití také jako tlakového zdroje v hydraulických systémech, mazacích a chladících zařízeních.Zubová čerpadla ZOT jsou navíc určena na dopravu rychleji tuhnoucích viskózních látek, které vyžadují ohřev pro jejich udržení v tekutém, čerpatelném stavu. Vhodné je jejich využití pro čerpání například mýdel, tuků a asfaltových mulzí. Maximální teplota čerpané kapaliny 130 °C, kinematická viskozita čerpané kapaliny v rozsahu 3 - 3800 mm^2/s