32-CVI
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Odstredivé čerpadlá

Odvetvie:
Vodné , Dom a záhrada

Oblasť použitia:
Vodárenstvo , Čistá voda

Prietok min: 67.80 l/min
Prietok max: 138.00 l/min
Tlak Výška min: 0.80 bar
Tlak Výška max: 5.90 bar
Výkon: 1.88 kW
Teplota média: 90.00 °C

32-CVI

Čerpadlá typu 32-CVI majú široké uplatnenie vo vodárenstve a menších priemyselných a poľnohospodárskych prevádzkach. Čerpadlá typu 32-CVI sú určené na dopravu čistej a mierne znečistenej vody do teploty 90°C s hodnotou pH v rozsahu 6,5 - 8,5. Prípustné znečistenie je najviac 1% objemového množstva bahna alebo nevydierajúcich jemných mechanických prímesí s veľkosťou zrna do 0,5 mm. Obsah nečistôt a stupeň ich tvrdosti ovplyvňuje ovšem životnosť čerpadiel. Charakteristické je použitie čerpadiel vo vodárenstve, ako pre hlavné tak pre pomocné čerpacie stanice na zvýšenie tlaku vo vodovodných sieťach, v priemysle, energetike a poľnohospodárstve na zásobovanie rôznych objektov vodou.