32-CVX
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Odstredivé čerpadlá

Odvetvie:
Vodné , Dom a záhrada

Oblasť použitia:
úžitková voda , Kondenzát , Horúca voda , Zavlažovanie , Vodárenstvo

Prietok min: 1.13 l/sec
Prietok max: 2.30 l/sec
Tlak Výška min: 8.00 m
Tlak Výška max: 142.00 m
Výkon: 4.50 kW
Teplota média: 130.00 °C

32-CVX

Čerpadlá typu 32-CVX majú široké uplatnenie vo vodárenstve a menších priemyselných a poľnohospodárskych prevádzkach. Čerpadlá typu 32-CVX sú určené na dopravu čistej a mierne znečistenej vody do teploty 90°C s hodnotou pH v rozsahu 6,5 - 8,5. Prípustné znečistenie je najviac 1% objemového množstva bahna alebo nevydierajúcich jemných mechanických prímesí s veľkosťou zrna do 0,5 mm. Obsah nečistôt a stupeň ich tvrdosti však ovplyvňuje životnosť čerpadla. Charakteristické je použitie čerpadiel vo vodárenstve, ako pre hlavné a pomocné čerpacie stanice, tak pre zosilňovacie stanice na zvýšenie tlaku vo vodovodných sieťach, v priemysle, energetike a poľnohospodárstve na zásobovanie objektov vodou.

Hlavné prednosti čerpadiel 32-CVX sú:
- vysoká prevádzková spoľahlivosť
- jednoduchá konštrukcia
- ľahká obsluha a údržba
- rovnomerné krytie pracovných oblastí
- stabilná charakteristika
- malé stavebné rozmery
- nízka hmotnosť
- široká unifikácia dielov