400-BQO
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Odstredivé čerpadlá

Odvetvie:
Vodné , Energetika

Oblasť použitia:
Závlahy , Odvodnenie , Surová voda

Prietok min: 15000.00 l/min
Prietok max: 33006.60 l/min
Tlak Výška min: 0.75 bar
Tlak Výška max: 1.90 bar
Výkon: 89.50 kW
Teplota média: 60.00 °C

400-BQO

Čerpadlá 400-BQO predstavujú ďalší inovačný stupeň diagonálnych čerpadiel overenej konštrukcie SIGMA. Tieto čerpadlá je možné použiť aj v náročných podmienkach na dopravu ako čistej, tak i znečistenej vody zo studní, rybníkov, potokov a riek, neobsahujúcej hrubé prímesy.Maximálna teplota čerpanej kvapaliny je 60°C.

Tieto čerpadlá sa s obľubou pre svoju vysokú účinnosť a špičkové výsledky používajú v poľnohospodárstve a vo vodohospodárstve. Hlavne sa používajú na závlahy preplachom a výtopom, na odčerpávanie vody pri vodných stavbách, na vyčerpávanie vodných nádrží, na odvodňovanie v rôznych vodárenských staniciach ap.

Keďže sú tieto čerpadlá určené na pomerne veľké výkony, je nutné, aby nebola pri prevádzke prekročená povolená sacia výška. Jej prekročenie znamená zníženie výkonnosti čerpadla alebo zlyhanie prevádzky v dôsledku kavitácie. Na evakuáciu čerpadla 400-BQO a sacieho potrubia doporučujeme použiť motorové vývevy.

Hlavné výhody čerpadiel 400-BQO:
- nová konštrukcia a vysoká účinnosť
- ľahká obsluha, montáž i demontáž
- vysoká prevádzková spoľahlivosť
- dlhá životnosť
- nízka hmotnosť
- malé stavebné rozmery