65-CVX
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Odstredivé čerpadlá

Odvetvie:
Vodné , Dom a záhrada

Oblasť použitia:
Vodárenstvo , Čistá voda

Prietok min: 540.00 l/min
Prietok max: 1080.00 l/min
Tlak Výška min: 3.30 bar
Tlak Výška max: 20.20 bar
Výkon: 44.70 kW
Teplota média: 130.00 °C

65-CVX

Čerpadlá typu CVX sú určené na dopravu čistej a mierne znečistenej vody do teploty 90°C s hodnotou pH v rozsahu 6,5 - 8,5. Prípustné znečistenie je najviac 1% objemového množstva bahna alebo nevydierajúcich jemných mechanických prímesí s veľkosťou zrna do 0,5 mm. Obsah nečistôt a stupeň tvrdosti však ovplyvňuje životnosť čerpadla. Charakteristické je použitie čerpadiel vo vodárenstve, ako pre hlavné alebo pomocné čerpacie stanice, tak pre zosilňovacie stanice na zvýšenie tlaku vo vodovodných sieťach, v priemysle, energetike a poľnohospodárstve na zásobovanie rôznych objektov vodou, prípadne pre čerpacie stanice závlahových súprav. Uplatnia sa tiež v banských prevádzkach pre prečerpávacie zariadenia z ustaľovacích systémov apod.

Hlavné prednosti čerpadiel CVX sú:
- vysoká prevádzková spoľahlivosť
- jednoduchá konštrukcia
- ľahká obsluha a údržba
- rovnomerné krytie pracovných oblastí
- stabilná charakteristika
- malé stavebné rozmery
- nízka hmotnosť
- široká unifikácia dielov