CVE
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Odstredivé čerpadlá

Oblasť použitia:
Vodárenstvo , Čistá voda

Prietok min: 300.00 l/min
Prietok max: 4501.20 l/min
Tlak Výška min: 1.10 bar
Tlak Výška max: 16.00 bar
Výkon: 155.00 kW
Teplota média: 80.00 °C

CVE

Horizontálne článkové čerpadlá typu CVE sú určené na dopravu vody. Môžu však tiež čerpať aj mierne znečistené a zakalené vody s obsahom najviac 1% objemového množstva bahna alebo nevydierajúcich jemných prímesí s veľkosťou zrna do 0,5 mm. Max. teplota čerpanej kvapaliny 80°C, Rozsah pH čerpanej kvapaliny 6.5-11 pH Charakteristické použitie čerpadiel CVE je vo vodárenstve pre hlavné alebo pomocné tlakové stanice. Svoje uplatnenie majú tiež vo vodnom hospodárstve rôznych priemyselných odborov ako napr. v teplárenských prevádzkach na prepravovanie kondenzátov, pomocné zariadenia v banských prevádzkach, v poľnohospodárstve na čerpacích staniciach pre veľkoplošné závlahové sústavy apod.