DET
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Ostatné

Odvetvie:
Vodné

Oblasť použitia:
Malé vodné elektrárne , Surová voda

Prietok min: 6000.00 l/min
Prietok max: 54000.00 l/min
Tlak Výška min: 0.00 bar
Tlak Výška max: 2.50 bar
Výkon: 155.00 kW
Teplota média: 60.00 °C

DET

Čerpadlové turbíny typu DET, určené na pohon generátora v malých vodných elektrárňach, vychádzajú z jednoduchej a pritom spoľahlivej a prakticky overenej konštrukcie čerpadiel typu DE. Sú diagonálneho prevedenia, neregulačné. V obmedzenom pracovnom rozsahu je možná regulácia týchto čerpadlových turbín klapkou. Vzhľadom na vyššie nároky a požiadavky na prevádzku čerpadlovej turbíny a na zachytenie väčších axiálnych a radiálnych síl, bola pre čerpadlové turbíny zosilnená mechanická časť. Praktické využitie čerpadlových turbín typu DET je pre vodné spády od 6m do 22m. Pri veľkosti DET-200 je využitie vodného spádu od 4m. Prietok je ohraničený hydraulickým prevedením čerpadlovej turbíny a to v rozsahu od 0,1 až do 0,9 m3/sec. (100 až 900 litrov/sec). Podľa účinnosti určitej veľkosti čerpadlovej turbíny tohto typu je možné získať elektrický výkon v rozsahu 4,5 až 155kW. Podrobnejšie a presné určenie všetkých dôležitých parametrov týchto čerpadlových turbín je uvedené v informatívnom oblastnom diagrame čerpadlových turbín.