FAD
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Rotačné objemové

Odvetvie:
Strojárstvo , Energetika

Oblasť použitia:
Oleje , Samomazné kvapaliny

Prietok min: 3.12 l/min
Prietok max: 966.00 l/min
Tlak Výška min: 0.00 bar
Tlak Výška max: 63.00 bar
Výkon: 114.00 kW
Teplota média: 180.00 °C

FAD

Trojvretenové čerpadlá typov FAC, FAD, FAG a FAH sú určené na tlakovú dopravu čistých viskóznych kvapalín, predovšetkým olejov, poprípade aj iných viskóznych kvapalín s mazacou schopnosťou, ktoré netuhnú, nekryštalizujú, neobsahujú mechanické prímesy a nemajú korozívne účinky. Hlavné uplatnenie majú vo vysokotlakových hydraulických olejových systémoch všetkých druhov, napríklad v lisoch, obrábacích a tvárniacich strojoch, strojných nožniciach, regulátoroch turbín, turbokompresoroch, papierenských a tlačiarenských strojoch atď. Maximálna teplota čerpanej kvapaliny 180°C, kinematická viskozita čerpanej kvapaliny v rozsahu 2,5 - 1500 mm^2/s.

Trojvretenové čerpadlá FAT sú určené na dopravu ťažkého alebo ľahkého vykurovacieho oleja do tlakových horákov. Môžu dopravovať aj iné samomazné viskózne kvapaliny. Maximálna teplota čerpanej kvapaliny 180°C Kinematická viskozita čerpanej kvapaliny v rozsahu 21,5 - 380 mm^2/s.