HA-135/320
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Čerpacie agregáty

Odvetvie:
Ťažba surovín , Strojárstvo

Oblasť použitia:
Dodávka tlakové vodné emulzie

Prietok min: 127.00 l/min
Prietok max: 137.00 l/min
Tlak Výška min: 260.00 bar
Tlak Výška max: 320.00 bar
Výkon: 90.00 kW
Teplota média: 60.00 °C

HA-135/320

Hydraulický agregát HA 135/320 je zdrojom tlakovej kvapaliny pre mechanizované posuvné výstuže používané v hlbinných uhoľných baniach. Svojou konštrukciou patrí do skupiny zariadení I,kategórie M2 podľa nariadenia vlády č. 23/2003 Sb. Pracuje v priestoroch, kde vzniká ohrozenie metánom alebo horľavým prachom. Ako pracovná kvapalina sa používa vodná emulzia s koncentráciou 1 - 3% hydraulickej kvapaliny alebo minerálneho oleja s max. teplotou 60°C s predpísanou filtráciou 0.050mm.