NTT PREMIUM

Konštrukcia:
Odstredivé čerpadlá

Odvetvie:
Rozvody tepla

Prietok min: 0.10 l/sec
Prietok max: 11.00 l/sec
Tlak Výška min: 0.40 m
Tlak Výška max: 10.00 m
Výkon: 1.00 kW
Teplota média: 120.00 °C

NTT PREMIUM

Čerpadlá sú určené na nútený obeh vody v nízkotlakových teplovodných sústavách ústredného kúrenia v rodinných domoch, školách a ďalších ubytovacích zariadeniach. Čerpadlá sú monoblokové, bezupchávkové, s elektromotorom chladeným čerpanou kvapalinou. Podrobné informácie k technickým parametrom sú uvedené v prospekte.