PAS
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Plunžrové

Odvetvie:
Strojárstvo , Energetika

Oblasť použitia:
Hydraulický olej

Prietok min: 45.00 l/min
Prietok max: 420.00 l/min
Tlak Výška min: 250.00 bar
Tlak Výška max: 500.00 bar
Výkon: 175.00 kW
Teplota média: 50.00 °C

PAS

Plunžrové čerpadlá typu PAS sú určené na čerpanie olejov v hydraulických obvodoch tvárniacich strojov, mobilných pracovných mechanizmov, tlakových staníc a pod. Konštrukcia čerpadiel PAS-6 a PAS-12 umožňuje použitie stupňovej regulácie vypínaním jednotlivých čerpacích dielov. Čerpanou kvapalinou je hydraulický olej s vysokou chemickou stálosťou, s deemulgačnými a protioterovými prísadami, zodpovedajúci špecifikácii ISO kat. HM 32 a HM46, DIN 51525 triede HLP. Kinematická viskozita pri 50 °C 25 - 30 mm^2/s, filtrácia lepšia než 0.03 mm.