SVD
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Odstredivé čerpadlá

Odvetvie:
Vodné , Potravinárstvo , Chémia

Oblasť použitia:
Voda , Kvapalné uhľovodíky-horľaviny

Prietok min: 30.00 l/min
Prietok max: 201.00 l/min
Tlak Výška min: 0.90 bar
Tlak Výška max: 11.40 bar
Výkon: 7.95 kW
Teplota média: 90.00 °C

SVD

Samonasávacie článkové rotačné čerpadlá typu SVD sú určené na čerpanie vody do 90°C bez mechanických nečistôt. V prevedení na čerpanie horľavín sú vhodné na čerpanie horľavín I. - IV. triedy. Je možné ich použiť aj na čerpanie olejov do max. kinematickej viskozity 37 mm^2/s. Hlavnou prednosťou je samonasávacia schopnosť (sacia výška do 8 m). Vyznačujú sa radením jednotlivých článkov (stupňov) za sebou v počte zodpovedajúcom požadovanej dopravnej výške.