TC-BQO
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Ostatné

Odvetvie:
Ťažba surovín

Oblasť použitia:
Odvodnenie , Malé vodné elektrárne , Surová ropa

Prietok min: 4800.00 l/min
Prietok max: 90000.00 l/min
Tlak Výška min: 0.00 bar
Tlak Výška max: 4.00 bar
Výkon: 250.00 kW
Teplota média: 60.00 °C

TC-BQO

Čerpadlové turbíny typu TC-BQO určené na pohon generátora v malých vodných elektrárňach, vychádzajú z jednoduchej a pritom spoľahlivej a prakticky overenej konštrukcie čerpadiel typu BQO. Praktické využitie čerpadlových turbín typu TC-BQO (pre nižšie spády) je pre vodné spády do 10 m. Pri veľkosti TC-BQO-10 (pre vyššie spády) je využitie vodného spádu až do 40 m. Prietok je ohraničený hydraulickým prevedením čerpadlovej turbíny a to v rozsahu od 0,08 až do 1,5 m^3/s. Podľa účinnosti určitej veľkosti čerpadlovej turbíny tohto typu možno získať elektrický výkon v rozsahu 5 až 250 kW. Čerpadlové turbíny TC-(150, 200, 500, 600)-BQO (v diagrame sú pracovné oblasti označené prerušovanou hrubou čiarou), sú spracované len konštrukčne.