TZKV
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Ostatné

Odvetvie:
Ťažba surovín

Oblasť použitia:
Surová ropa

Prietok min: 19.80 l/min
Prietok max: 45.60 l/min
Tlak Výška min: 0.00 bar
Tlak Výška max: 150.00 bar
Výkon: 0.00 kW
Teplota média: 130.00 °C

TZKV

Ponorná tyčové plunžrové čerpadlá typu TZKV sú určené na čerpanie surovej ropy z ťažobných vrtov hlbokých viac než 1000 metrov. Čerpadlá tohto konštrukčného princípu sú spoľahlivým a značne rozšíreným ťažobným zariadením. Ich prednosťou je konštrukčné usporiadanie umožňujúce výmenu čerpadla bez demontáže kolóny čerpacích rúrok. Čerpanou kvapalinou je surová ropa s obsahom vody max. 99%, sírovodíka do 50 mg/l a mech. prímesí do 1,3 g/l. Objem volného plynu do 10%, max. viskozita 0,025 Pa.s, max. teplota čerpanej kvapaliny 130°C.