V-HD
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Odstredivé čerpadlá

Odvetvie:
Vodné , Dom a záhrada

Oblasť použitia:
Vodárenstvo , Čistá voda , Vysokotlakové chladiace okruhy

Prietok min: 99.00 l/min
Prietok max: 498.00 l/min
Tlak Výška min: 16.40 bar
Tlak Výška max: 35.60 bar
Výkon: 45.60 kW
Teplota média: 80.00 °C

V-HD

Čerpadlá V-HD sú článkové odstredivé horizontálne, stavané pre väčšie dopravné výšky a na dopravu čistej vody do 80°C. Osové sily sa hydraulicky vyrovnávajú pomocou odľahčovacieho kotúča. Vyznačujú sa radením jednotlivých článkov za sebou v počte zodpovedajúcom požadovanej dopravnej výške. Dopravná výška nesmie byť menšia než 80 m, aby bol dodržaný tlak pre dobrú funkciu odľahčovacieho kotúča.