ZOL
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Rotačné objemové

Odvetvie:
Chémia , Strojárstvo , Energetika

Oblasť použitia:
Oleje , Samomazné kvapaliny

Prietok min: 1.98 l/min
Prietok max: 160.00 l/min
Tlak Výška min: 0.00 bar
Tlak Výška max: 25.00 bar
Výkon: 10.00 kW
Teplota média: 80.00 °C

ZOL

Zubové monoblokové čerpadlá ZOL sú určené na dopravu olejov a iných chemicky neaktívnych kvapalín a látok s mazacou schopnosťou bez mechanických nečistôt. Používajú sa v mazacích a chladiacich systémoch strojov a mechanizmov, prípadne v hydraulických systémoch, alebo tiež ako prečerpávacie agregáty pre všeobecné použitie. Zubové čerpadlá ZTL sú určené na dopravu rýchlejšie tuhnúcich, viskóznych látok, ktoré vyžadujú ohrev na ich udržanie v tekutom, čerpateľnom stave. Vhodné je ich využitie na čerpanie napríklad mydiel, tukov a asfaltových emulzií. Maximálna teplota čerpanej kvapaliny 130°C, kinematická viskozita čerpanej kvapaliny v rozsahu 21 - 228 mm^2/s.