ZOM
Na stiahnutie:

Konštrukcia:
Rotačné objemové

Odvetvie:
Chémia , Strojárstvo , Energetika

Oblasť použitia:
Oleje , Samomazné kvapaliny

Prietok min: 3.78 l/min
Prietok max: 160.00 l/min
Tlak Výška min: 0.00 bar
Tlak Výška max: 10.00 bar
Výkon: 5.30 kW
Teplota média: 60.00 °C

ZOM

Zubové monoblokové čerpadlá ZOM sú určené na dopravu olejov a iných chemicky neaktívnych kvapalín a látok s mazacou schopnosťou bez mechanických nečistôt. Používajú sa v mazacích a chladiacich systémoch strojov a mechanizmov, prípadne v nízkotlakových hydraulických systémoch, alebo tiež ako prečerpávacie agregáty pre všeobecné použitie. Maximálna teplota čerpanej kvapaliny 60°C, kinematická viskozita čerpanej kvapaliny v rozsahu ..... 21 - 228 mm^2/s.