ZOT

Konštrukcia:
Rotačné objemové

Odvetvie:
Chémia , Strojárstvo , Energetika

Oblasť použitia:
Oleje , Samomazné kvapaliny

Prietok min: 1.98 l/min
Prietok max: 1047.00 l/min
Tlak Výška min: 0.00 bar
Tlak Výška max: 10.00 bar
Výkon: 30.00 kW
Teplota média: 130.00 °C

ZOT

Zubové čerpadlá tohto typu sú všeobecne určené na dopravu olejov a iných viskóznych kvapalín a látok s mazacou schopnosťou bez mechanických nečistôt. Vhodné je ich využitie tiež ako tlakového zdroja v hydraulických systémoch, mazacích a chladiacich zariadeniach. Zubové čerpadlá ZOT sú naviac určené na dopravu rýchlejšie tuhnúcich viskóznych látok, ktoré vyžadujú ohrev na ich udržanie v tekutom, čerpateľnom stave. Vhodné je ich využitie na čerpanie napríklad mydiel, tukov a asfaltových emulzií. Maximálna teplota čerpanej kvapaliny 130°C, kinematická viskozita čerpanej kvapaliny v rozsahu 3 - 3800 mm^2/s.